Translate

tisdag 15 oktober 2013

Cykla för livet

@PBR_81

Jag minns inte när jag lärde mig cykla men jag kommer ihåg hur. Min far sprang bakom mig på gräsmattan och höll i pakethållaren på den röda cykeln som hade tillhört min storasyster. Plötsligt hörde jag hans röst som lät avlägsen och tittade bakåt, han höll inte längre i pakethållaren, han fanns långt bakom mig. Jag blev arg på honom och skrek; ”Varför håller du inte i cykeln?!” I nästa stund insåg jag vad som hände och fortsatte överlyckligt; ”Jag cyklar!” och det har jag gjort sedan dess. De flesta har nog liknande upplevelser. Att få lära sig cykla ser vi ofta som en självklarhet. Men för ett tag sedan läste jag om en ett bostadsområde i England där en liten treårig flicka blev tillsagd av en polis att det var förbjudet att cykla i området som har en ”inga bollar, inga cyklar policy” för att de är rädda för att fastigheter och bilar ska bli skadade. Tråkigt med en sådan utveckling när det borde gå åt andra hållet. Tråkigt, då en liten flicka på en cykel ses som att potentiellt vålla större skada än en stor lastbil eller bil. Här finns hela artikeln om bostadsområdet om du vill läsa vidare om det; goo.gl/27MOTM


Jag har trampat bortåt 50 mil i år och jag har insett att man är utsatt. Jag är nog inte ensam om att ha blivit passerad av stora lastbilar på små landsvägar, då de inte bara kör om i hög hastighet utan tutar samtidigt. Man vinglar till och är närmare en olycka än man hade varit om de bara saktat in och helt struntat i signalhornet. De flesta cykelvägar som finns är ganska smala och ofta delade med gående, sen finns det vissa vägar som är märkta som cykelvägar, men är i själva verket smala 80-vägar för både motorfordon och cyklar. Det känns fel eftersom man som cyklist visserligen är ett slags fordon men samtidigt väldigt sårbar för kollisioner med motorfordon speciellt om de susar förbi med farter över 30 kilometer i timmen.

Frågan om säkra cykelvägar känns som en ständigt aktuell fråga. Det sägs att Danmark och Nederländerna ligger långt före oss när det gäller stadsplanering utifrån cyklister och gångares perspektiv. Samtidigt så pratas det ofta om att ha ”ett levande centrum” med blomstrande butiker i stadskärnorna. Men varför inte göra både ock? 

Vissa städer gör det redan, de bygger sina största köpcenter utanför stadskärnorna. En förutsättning är dock att det måste finns bra cykelvägar och möjligheter till tät och billig kollektivtrafik till dessa, så att det finns alternativ till att ta bilen. Nästa steg hoppas jag blir att göra stadskärnorna närmast helt motorfordonsfria med undantag från utryckningsfordon och under vissa tidsbestämda tider även transportfordon. Mera grönområden i stadskärnorna, parker och varför inte anamma ett kinesiskt koncept med bordtennisbord, schackbord och andra fysiska och själsliga aktiviteter. Utegym borde bli standard i parker och gröna centrum då man kan gå runt på olika stationer och använda sin kroppsvikt i träningen. Skonsam träning för barn och äldre och alla däremellan. Cykelvägar gör att man kan ta sig lätt och smidigt kors och tvärs genom centrum. Café och restaurangnäringen skulle öka då stadskärnorna blir gröna oaser med renare luft och långsammare tempo ditt folk kommer för att äta, umgås och träna såväl som att shoppa. Jag tror inte att handeln skulle bli lidande, men vi behöver utveckla och uppdatera handeln till 2000-talet. Det är inget som hindrar att det finns exempelvis elektronikaffärer i centrum som inte lagerhåller varor utan endast håller sig med visningsexemplar där de kan demonstrera hur varor fungerar. Varorna kan beställas och sedan hämtas ut från lagret i stadens utkant eller ännu hellre transporteras hem till kunderna. Vi bör i mycket mindre utsträckning köra bilar till affärer och fysiskt hämta ut stora tunga varor.

Föreställ dig en bilparkering som rymmer 1000 bilar. Tänk på hur mycket asfalt som krävs, hur den gång på gång spricker upp av alla tunga fordon och behöver lagas, hur stor yta en sådan parkering täcker upp, utan att det finns plats för något annat. Det finns inte ett träd så långt ögat kan nå. Hur känns det att andas in den tunga svavelosande förorenade luften?

Föreställ dig nu istället en cykelparkering med plats för 1000 cyklar. Tror du att denna parkering ens tar hälften så stor plats som bilparkeringen? Det kanske får plats några boulebanor några schackbord och pingisbord en liten park med träd och bänkar där man kan sitta och läsa. Kanske en liten damm med fåglar. Vilken skulle du föredra?

Ur en miljöaspekt så tycker jag inte att man överhuvudtaget ska fortsätta tillverka bilar som går på bensin eller diesel. Förgängliga bränslen kommer att ta slut och går vi runt i förorenade städer så försämras vår hälsa och natur. Tycker inte det är fel med trängselskatter men då ska det ske samtidigt som en rejäl utbyggnad och ett förstatligande av kollektivtrafiken. Tycker dessutom dessa skatter när väl kollektivtrafiken är ordentligt utbyggd ska vara så kännbart höga och resor med kollektivtrafik så billiga att folk väljer att åka kollektivt eftersom detta är betydligt billigare. Ska vi tillverka motordrivna fordon överhuvudtaget så ska de drivas på ett sätt som inte förorenar miljön, istället använda exempelvis el, etanol och biobränsle, i soligare länder kanske man också kan använda sig av solenergi i allt större utsträckning.

Mindre länder borde och jag tror de lättare kan förstatliga kollektivtrafiken och bygga ut den rejält så att man lättare kan ta sig fram med tåg, buss, spårvagn, tunnelbana och likande. Det är också viktigt att man lätt och
helst gratis ska kunna ta med sig cykeln på tåget, vilket i vissa länder är det en ren självklarhet men på de flesta svenska tåg inte alls finns möjlighet till. Jag minns en gång då jag fick sitta längst bak i en liten kupé och hålla i cykeln, och utöver biljettpriset betala femtio kronor i kontanter eftersom de påstod att det inte gick att betala på annat sätt, ingen skulle ju heller överväga att ta något extra för exempelvis en barnvagn eller en rullstol som skulle ta upp mera plats än en cykel. Utbyggnaden av kollektivtrafiken borde vara finansierad av skattepengar och vara närmast gratis åtminstone för alla skattebetalare i det aktuella landet, utlandsresenärer skulle kunna betala en symbolisk summa. Då kunde kollektivtrafiken verkligen bli ett alternativ till att ta bilen vilket det knappt är idag när det kostar så mycket att åka kollektivt. Då tror jag färre skulle välja att ta bilen eller ens skaffa bil överhuvudtaget. Det skulle innebära mindre förslitningar på vägarna och kanske mindre reparationer och alltså minskade kostnader. Jag pratar då om att transporter sker främst med godståg och fraktfartyg. Jag utvecklar den tanken lite mer i mitt inlägg om lastbilar
Lite av en utopi visst men jag hoppas i alla fall att det är en renare värld som skulle kunna vara realistisk om utvecklingen kan börja gå åt det hållet åtminstone för våra barnbarn. 

Att cykla är det billigaste alternativet efter att gå.  Förslitningarna på vägarna skulle minska och man kunde ha gröna vägar (lastbilsfri) där bara elfordon får köra och jämte dem breda cykelvägar som inte smalnar av där inga motorfordon alls får köra. I Sverige skulle man kunna bygga gröna cykelriksvägar, till att börja med Stockholm-Göteborg och där varje kommun däremellan har ett ansvar för att deras bit av cykelvägen blir byggd, då de får öronmärkta pengar som ska användas till cykelvägar helt fria från vägar med motorfordon. Tror det kräver att det finns en organisation inom varje kommun som är expert på cykelfrågor så att detta tas hänsyn för från cyklisters perspektiv. Denna gröna cykelriksväg borde knytas ihop med mindre cykelvägar från angränsande kommuner och då bygger man långsamt upp en cykelbansinfrastruktur med ett nätverk av cykelvägar. Sen kan man göra ännu en stor cykelriksväg Stockholm – Malmö och fortsätta bygga ihop med mindre cykelvägar och också Göteborg – Malmö då har man i alla fall bundit ihop Sveriges tre största städer i ett grönt nätverk. Detta skulle också göra att cykelturismen ökade, speciellt i Europa tror jag det finns ett stort intresse att kunna cykla igenom länder, en ny och billigare form av backpacking. Vilket skulle skapa ett större behov av vandrarhem och Bed and breakfast inrättningar speciellt på landsbygden och längs dessa gröna nätverk. Vissa tycker säkert att det låter orealistiskt men jag tycker i alla fall att vi långsiktigt borde jobba mot ett sådant mål.

Det finns så många fördelar med att cykla istället för att ta bilen, tänkte räkna upp några här. Man får bättre kondition och fysik av att cykla än att köra bil. Cyklar vi i större utsträckning än idag så kan det innebära en märkbar förbättring av folkhälsan. Blir vi friskare skulle vi slippa fler småkrämpor, problemen med fetma skulle minska vi skulle vara mindre stressade och må bättre vilket skulle kunna ge behövande lättnader för både vård och psykvård. Sen får vi inte heller glömma de rena miljöaspekterna, mindre fordon som släpper ut avgaser, en renare miljö, renare luft som går lättare att andas. 

Det var några av mina reflektioner när det gäller cykling och saker jag tror att man kan tänka på när det gäller en långsiktig och mera varaktig förändring av infrastrukturen. Cykling har alltid varit något av en folkförelse och man kan cykla på olika sätt det är ju bara en mycket liten del av oss som är tävlingscyklister. Finns även cyklande som social träffpunkt, tillexempel evenemang som Tweed run eller Tweed rides där man cyklar runt i städer på gamla cyklar gärna iklädda tweedkostymer, äter scones och dricker te. Det är en rörelse som startade i London 2009 och sen spred sig till andra platser och länder i Sverige finns det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här följer lite länkar om ni vill läsa vidare;


En annan folkrörelse i cyklingens tecken är den som dokumentärfilmaren Fredrik Gerrten startat. Det var han som gjorde den uppmärksammade filmen Bananas, som handlade om ett multinationellt företag och deras användande av bekämpningsmedel inom bananindustrin. Hans nya dokumentärfilm som nu spelas in handlar om cyklisters utsatta situation världen över, hur de får kämpa mot politiker som vägrar att bygga säkra cykelvägar och till och med påstår att cyklister som dör i trafiken helt får skylla sig själva.
Läs mer om den viktiga kampen för cyklister världen över och Fredrik Gerrtens kamp om att upplysa människor om hur cykelklimatet ser ut i världen idag.  

Tycker du jag glömt att ta med något om cyklandets viktiga aspekter skriv en kommentar så kan det läggas till. Tack för att du tog dig tid att läsa.


Cykla lugnt!


#cykla #cykling #cykel #cyklist #cyklister #cykelbanor #cykelvägar #förbjudetattcykla #cykelförbud #lastbilar #småvägar #omkörning #bostadsområde #artikel #olycka #olyckor #motorfordon #30km #säkracykelvägar #Danmark #Nederländerna #Holland #Sverige #stadsplanering #gångare #gångaresperspektiv #ingabollaringacycklar #policy #centrum #levandecentrum #stadskärnor #stadskärna #butiker #affärer #köpcenter #fordonsfria #fordonsfritt #bordtennis #schackbord #utegym #träning #parker #görnacentrum #café #resturangnäringen #oaser #grönaoaser #renluft #avgasfritt #handel #uppdaterahandeln #visningsexemplar #varor #tungavaror #lager #fysisktlager #bilparkering #cykelparkering #avgaser #utsläpp #bilar #bensin #diesel #fossilabränslen #trängselskatt Miljöperspektiv #kollektivtrafik #bussar #el #etanol #biobränsle #solenergi #utbyggnad #finansieras #förstatliga #tåg #spårvagn #tunnelbana #skattepengar #gratisbusstrafik #busstrafik #minskadekostnader #förslitningarpåvägar #förslitningar #godståg #fraktflyg #lastbilar #utopi #grönavägar #vägar #cykelturism #turism #folkhälsan #fetma #vård #psykvård #vandrarhem #bedandbreakfast #backpacking #tweedrun #tweedrace #stockholm #göteborg #malmö #FredrikGerrten #dokumäntärfilm #dokumäntär #bananas #besprutade #bananer #cykelklimat #bikesvscars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar