Translate

onsdag 10 juli 2013

Lastbilar

@PBR_81

Det känns som att det kör allt fler lastbilar på vägarna. Som om antalet har ökat rejält de senaste tio åren. Men varför? Eller så är det kanske bara att jag börjat tänka mera på det nu efter att jag såg avsnittet av Uppdrag Granskning som handlade om just lastbilar. Verkar som att olyckorna har ökat, flera lastbilar som kommer över på fel sida efter att chaufförerna somnat bakom ratten. Jag mår dåligt varje gång jag möter en lastbil, för jag tänker på att det kan sitta en stackare där som av något utländskt åkeri tvingas köra alldeles för långa pass och kan svänga av vägen och köra i diket eller okontrollerat köra rakt mot mig.

Företagen klagar på att vi konsumenter bara vill ha allt billigare varor så de inte har råd att anlita inhemska åkerier utan istället tvingas anlita utländska åkerier som kör så billigt att de utländska chaufförerna tvingas jobba för skamligt låga löner, långt under vad de eller någon inhemsk chaufför har råd att leva på. De jobbar som slavar åt åkerierna och tvingas köra så snabbt de kan för att leverera varorna, de tar småvägar där två lastbilar bara i nödfall kan mötas, de tvingas sova i sina lastbilar och leva på torftig föda som inte ger mycket ork eller energi och så somnar de allt oftare bakom ratten.

Vägarna slits allt snabbare, småstäder på landsbygden blir genomfarter för lastbilar som är allför stora för de små rondellerna, vilket leder till högre kostnader för kommuner, stat och skattebetalare.

Borde då inte dessa utländska åkerier eller de inhemska företagen som hyr in dessa betala en större del av kostnaderna för underhåll av vägarna? Varför kan inte fler transporter ske på vatten eller med godståg på nätterna, då passagerartrafiken inte är så kraftig? Är det inte till och med mer praktiskt att köra in med ett godståg på en stor fabrik, ha en inre lastbrygga där man lastar vagnar fulla med varor och sedan kör iväg direkt till exempelvis butiker eller nästa steg i tillverkningen? Då skulle man väl slippa många lastbilar på vägarna per lastning? Varför bygger vi inte ut järnvägsnätet? Detta är en kostnad som stora företag borde vara med och dela på, eftersom deras val av transport ger upphov till miljöförstöring, utslitna vägar, olyckor och även dödsfall. Världen blir överhopad av stora multinationella företag, är det inte dags för dem och ta sitt ansvar?

Det känns som att enskilda individer och hela länder blir överkörda av denna fruktansvärda ”fria handel” som vi påtvingats. Stora företag som verkar i länder borde ha krav på sig att om deras verksamheter på något sätt stör ett lands infrastruktur på ett negativt sätt också ha en skyldighet att ekonomiskt stödja landet så att det kan lösa problemet.

Eller är jag helt ensam om att tycka såhär?


#lastbilar #uppdraggranskning #ökandeolyckor #olyckor #somnatbakomratten #åkeri #utländsktåkeri #företag #billigarevaror #lågalöner #vägar #godståg #båtar #multinationellaföretag #företag #frihandel #konsumenter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar